Dotace EU

Projekt s názvem Pořízení BEV v kategorii M1 byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu:          Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:             Pořízení BEV v kategorii M1

Jméno žadatele:            ISW Solutions s.r.o.

Termín realizace:          30. 4. 2020–25. 11. 2020

Způsobilé výdaje:          1 247 600 Kč

Dotace:                           374 280 Kč

Popis projektu:                    

Předmětem projektu je pořízení jednoho bateriového elektrického vozidla (BEV) ve skupině osobní vůz (M1). Pořizované BEV bude využíváno jednatelem společnosti k realizaci obchodních a pracovních schůzek. Elektromobil bude využíván k jízdě po blízkém okolí obce Liberec, kde se nachází provozovna společnosti ISW Solutions s.r.o.

Závěry a výsledky:

Realizací projektu došlo k pořízení jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii osobní vůz – konkrétně vozidla značky Tesla Model 3 Long Range.

Pořízením elektromobilu dojde ke snížení nákladů na pohonné hmoty. Sníží se také náklady na provoz vozidla, protože provozní náklady na elektromobily se pohybují okolo 1/3 nákladů na automobily se spalovacími motory. Projekt také přináší ekologické přínosy pro podnik a jeho okolí a má pozitivní vliv na zdraví osob a zvířat.

Fotografie realizovaného projektu:

Elektronická brožura ke stažení ZDE